“Politik måste därför vara skild från hvarje tanke att själf bli något eller vinna något; den får endast betyda viljan att lära öfriga medborgare att tänka, känna och handla större än den förut gjorde”
Ellen Key
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram