Carolina Sundell nyhetsbrev
facebook twitter website 

Senaste artiklarna från Carolina Sundell

2021-04-26

Den dolda striden kring Riksbankens mandat

Just nu pågår en dold strid vars utfall kommer att påverka Sveriges framtida ekonomiska suveränitet, med andra ord det egna landets förmåga att livnära och föda sin samhällsekonomi. Denna strid är inte vitt omtalad och knappast omskriven i dagspressen. Striden handlar delvis om hur omfattande mandat Riksbanken ska få ha, vilket påverkar förutsättningarna för ett framtida ansvarsutkrävande och i slutändan …

Read more.
Den dolda striden kring Riksbankens mandat
Avregistrera | Hantera din prenumeration
Ange din postadress här!