RSS-Logo-2
facebook twitter website 

Senaste artiklarna från Carolina Sundell

måndag 12th april 2021

Mediedrevet korsfäste Lambertz

Vad rättsapparaten kommer fram till verkar allt oftare irrelevant, det som trumfar Justitia är en ytlig offentlig rannsakning, en ociviliserad rättskipning utanför rättssalen.

Read more.
Mediedrevet korsfäste Lambertz

Regeringen väljer oppositionsledare som offentlig utredare

Regeringen väljer oppositionsledare som offentlig utredare
Väntan har varit lång för Riksbanken, Riksdagen och alla de medborgare som undrat över när regeringen skulle komma till skott och tillsätta en viss statlig utredning – inte vilken som helst, utan en som Sveriges framtida ekonomiska suveränitet vilar på – Statens Roll På Betalningsmarknaden (2018/19:FiU44). Utredningens status skiftade innan julledigheten, den gavs grönt ljus. En partipolitiskt anknuten utredare tillsattes …

Read more.

De statliga utredningarna ruttnar redan i sin linda

Efter tillkännagivande av ännu en statlig utredning – inte vilken som helst, utan en som Sveriges framtida ekonomiska suveränitet vilar på – uppdagas det att något är sjukt med de utredningar som regeringen tillsätter. Presentationen av Statens Roll På Betalningsmarknaden 2018/19:FiU44 blottar att regeringen ännu en gång vill strypa sina egna utredningar med de snävaste av direktiv. Regeringen beordrar den …

Read more.
De statliga utredningarna ruttnar redan i sin linda

Riksbanken mörklägger samarbetet med kontroversiella fondjätten Blackrock

Riksbanken mörklägger samarbetet med kontroversiella fondjätten Blackrock
I spåren av Coronapandemins informationsstorm passerar kanske Sveriges centralbanks marknadsinterventioner, som Riksbanken själv vill kalla för ”stöd” eller ”åtgärder”, ouppmärksammade. Åtminstone tills dess att interventionernas svarta skugga faller över Riksbanksbunkern själv. Riksbankens direktion vill hävda att deras ingrepp handlar om att hålla Sveriges ekonomi välmående. Flera kommentatorer betvivlar dock syftet och undrar vilken del av ekonomin som Riksbanken anser hålla …

Read more.

Så bakband regeringen Jämlikhetskommissionen

Jämlikhetskommissionen har en passande generaldirektör, Per Molander, en sann statens tjänare som förstår sig på jämliketsanden. Kommissionens utredning av ojämlikheten hade stor potential men dess generaldirektör var bakbunden av regeringsdirektiven; jämlikheten ska främjas enbart om det bidrar till ”att stärka ekonomin och tillväxtpotentialen”, när han förra veckan lämnade över betänkandet till finansministern. I ett tappert försök att råda bot på …

Read more.
Så bakband regeringen Jämlikhetskommissionen
Avregistrera | Hantera din prenumeration
Ange din postadress här!